DHARMA YOGA 

 

Dharma yoga utemeljena je na Ashtanga-Raja yogi koja podučava praksu 8 udova yoge (etička načela yoge, asane, pranayame, povlačenje osjetila, koncentracija, meditacija i samospoznaja) i 9 glavnih tradicijskih puteva yoge (Hatha-Raja, Karma, Kriya, Jnana, Mantra ili Japa yoga, Kundalini, Laya, Yantra i Bhakti yoga).

Temelji se na učenjima Sri Dharma Mittre koji je jedan od najvećih živućih yogija Zapada.

Postoji više razina Dharma yoge koje služe kako bi se postepeno napredovalo i jedna razina nastavak je prethodne.Kod nas možete vježbati Dharma yogu I/II.

 

Tijekom sata prikazuju se varijacije asana od početnih do naprednih pa je tako Dharma yoga prilagođena svim stupnjevima i svi su dobrodošli. 

Na početku sata izvodi se tradicionalni Pozdrav suncu nakon kojeg slijedi serija asana Shiva Namaskar Vinyasa kojima se zagrijava tijelo te pojačava fleksibilnost kralježnice, mišića, zglobova i budi živčani sustav.

Nakon toga radi se niz asana za razvijanje koncentracije, balansiranje, izvijanje leđa, elastičnost kralježnice te pripremu za obrnute položaje (inverzije).  

Temelji se na razvoju snage i stabilnosti i potiče protok životne energije kroz kralježnicu te potiče sklad na razini naše psihičke, metaboličke i intuitivne te emotivne ravnoteže.

Za sve koji žele napredovati u praksi, satovi Dharma yoge uključuju i varijacije dubljih istezanja, balansiranja, te inenzivnije asane za otvaranje kukova i ramena. Praksa se temelji na brojnim otvaranjima, a savijanjima leđa unazad (backbends) potiče se otvaranje našeg fizičnog i duhovnog srca.

Na satovima Dharma yoge dužim zadržavanjem u asanama te koncentracijom na dah razvijamo kvalitete strpljivosti te upornosti, kao i koncentraciju na sadašnji trenutak.

 

Sat završava dubokim opuštanjem i meditacijom čime se postiže dubok osjećaj mira i budi životna energija.

 

Satovi su prilagođeni svima koji žele razvijati svoju praksu yoge, a kroz njih se radi na različitim temama poput otvaranja kukova, razvijanja balansa, obrnutim položajima, istezanju kralježnice..