ŠTO JE YOGA

 

Yoga je duhovni put, smatra se božanskom disciplinom, jer ju je prema legendi ljudima otkrio bog Shiva kako bi mogli spoznati svoju božansku prirodu.

 

Danas postoji puno stilova yoge, ali bez obzira koju vrstu yoge vježbali, nakon sata ćete se osjećati fizički i psihički bolje, a nakon nekog vremena zamjetit ćete pozitivne promjene i u svakodnevnom životu, jer su sve yoga vježbe psihosomatske; otvaraju kanal koji povezuje tijelo, um i duh.

Naše obrane, emotivne boli, stres, strah...se manifestiraju u fizičkom tijelu u načinu na koji se držimo i krećemo.U asanama (fiz.vježbama) se tijelo stavlja u drugačije položaje, koji mu pomažu da otpusti krute stare navike i nakupljene emocije, i da u svaki dio tijela dođe prana (životna energija)

  

Na kundalini tantri za žene probudi svoju žensku energiju i otvori srce!

Na kundalini yogi istraži svoju nutrinu i transformiraj načine na koje sebi stvaraš patnju!