mjesečna članarina za jogu 1x tjedno          150kn*/170kn

mjesečna članarina za jogu 2x tjedno           260kn*/290kn

mjesečna članarina za jogu 3x tjedno           340kn

drop-in sat                                                     50kn

individualni sat joge (60min.)                         200kn

 

Navedene cijene se odnose na kundalini i hatha yogu, te kundalini tantru za žene.

 

zvučna masaža (60min.)                               200kn

Shamanic Heart Healing (30-45min.)            170kn

Amanae (90min.)                                           250kn

numerološka i đotiš analiza                           400kn/350kn*(popust za redovne vježbače u

                                                                                              studiju Jyoti)

 

*popust-studenti, nezaposleni, umirovljenici, žene na porodiljnom, te

              članovi iste obitelji koji žive zajedno